ประชุมทบทวนกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2564 – 2566 (16 พฤษภาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 408 เข้าชม

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. กองนโยบายและแผน โดย นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบาย นำเสนอข้อมูลการทบทวนกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร