ประชุมหารือการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม RJ 38 (15 พฤษภาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 357 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. กองนโยบายและแผน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล เชิญคณบดีทั้ง 6 คณะ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม RJ 38 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำไปจัดแสดงกิจกรรมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม RJ 38 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ฯลฯ