ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2566 (9 พฤษภาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 643 เข้าชม

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานอธิการบดี โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เชิญคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด