รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 432 เข้าชม
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน มกราคม 2566 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน เมษายน 2566 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด
 • รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำเดือน กันยายน 2566 ดาวน์โหลด