ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ข้อมูลการจัดอันดับ THE World University Ranking 2023 (27 มีนาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 269 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา กองนโยบายและแผน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี เชิญคณะทำงาน THE World University Ranking ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ข้อมูลการจัดอันดับ THE World University Ranking 2023 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูล THE World University Ranking 2023 ก่อนยืนยันในระบบภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 นี้