การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 525 เข้าชม

  • แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ของคณะ สำนัก และสถาบัน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และตัวอย่าง ดาวน์โหลด (กำหนดส่งภายในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566)