รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยเเพร่เมื่อ 565 เข้าชม

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา
ของประเทศไทย
(Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565