การประเมินตนเองตามตัวชี้วัดการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ 860 เข้าชม
  1. แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  2. คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ดาวน์โหลด