ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2564 (29 กรกฎาคม 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 829 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร0629