รายงานแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เผยเเพร่เมื่อ 512 เข้าชม

นางอมรรัตน์   ตุ่นกลิ่น
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

Full Screen