แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ – แบบปกติ และในกรณีที่ไม่ใช่การอบรม

เผยเเพร่เมื่อ 1797 เข้าชม

เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทำแบบรายงานผล ในส่วนการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ – แบบปกติ และในกรณีที่ไม่ใช่การอบรม

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ดังนี้

แบบฟอร์ม แบบปกติ Word – ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม แบบปกติ PDF – ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ในกรณีที่ไม่ใช่อบรม Word – ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ในกรณีที่ไม่ใช่อบรม PDF-ดาวน์โหลด