เอกสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Business Continuity Plan – BCP) 2563

เผยเเพร่เมื่อ 1212 เข้าชม

Full Screen