ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกสถานะดำเนินโครงการและการรายงานผลการดำเนินโครงการ ในระบบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25 ตุลาคม 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 1389 เข้าชม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกสถานะดำเนินโครงการและการรายงานผลการดำเนินโครงการ ในระบบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 – 4 (1113 – 1114) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร