เอกสารการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ จัดทำแผนความต้องการงบลงทุนระยะ 3 ปี (2564-2566)

เผยเเพร่เมื่อ 1328 เข้าชม

เอกสารการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนระยะ 3 ปี (2564-2566)1. แบบฟอร์มความต้องการงบลงทุน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2564 – 2566

2. แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์

3. แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง