ประชุมผู้รับผิดชอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (24 มิถุนายน 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 363 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร