ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561 (7 ธันวาคม 2561)

เผยเเพร่เมื่อ 831 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร