ประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 กรกฎาคม 2561)

เผยเเพร่เมื่อ 1264 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร