ประชุมสัมมนา เรื่อง ความร่วมมือการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (25 มิถุนายน 2561)

เผยเเพร่เมื่อ 1472 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร