ประชุมผู้กำกับและผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อคำถาม แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (24 พฤษภาคม 2561)

เผยเเพร่เมื่อ 769 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร