ประชุมการเร่งรัดและการติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 (18 ธันวาคม 2560)

เผยเเพร่เมื่อ 1011 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 -19.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร