ประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (3 ตุลาคม 2560)

เผยเเพร่เมื่อ 1986 เข้าชม

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร