การจัดทำข้อมูลความต้องการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

เผยเเพร่เมื่อ 544 เข้าชม

การจัดทำข้อมูลความต้องการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

  1. เอกสารประชุมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงาน ก.พ. ดาวน์โหลด
  2. แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง ดาวน์โหลด
  3. ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลความต้องการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง ดาวน์โหลด
  4. นโยบายที่เกี่ยวข้อง  ดาวน์โหลด
  5. คู่มือการบริหารพนักงานราชการ ดาวน์โหลด

ส่งข้อมูลภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่งานบริหารบุคคลและนิติการ

ผู้ประสานงาน

  1. นางสุพัตรา สุคนธชาติ        งานบริหารบุคคลและนิติการ
  2. นางสาวศิวารัตน์ ตรีทศ       กองนโยบายและแผน