ขอความอนุเคราะห์รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการประจำปี พ.ศ. 2559 กรณีปกติ รอบที่ 1

เผยเเพร่เมื่อ 583 เข้าชม

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการประจำปี พ.ศ. 2559 กรณีปกติ รอบที่ 1
        – บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.01/ว 51 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

Full Screen

– กรอบการจัดทำรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Full Screen

– แบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการประจำปี พ.ศ. 2559 กรณีปกติ รอบที่ 1 ดาวน์โหลด