นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (12 ธันวาคม 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 1623 เข้าชม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (SNRU KM share & learn 2019) ขึ้น ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 13 (อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากนั้น คณะผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ ของส่วนราชการ พร้อมเปิดบ้าน PLC@SNRU และมีกิจกรรมล้อมวงเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างส่วนราชการ จากนั้นประกาศผลพร้อม มอบเงินรางวัลส่วนราชการที่มีแนวปฏิบัติผลการดำเนินการจัดการความรู้ ที่ดีเด่น ดี และพอใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562