ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (29 พฤศจิกายน 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 493 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมย่อย ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชัย เพ็ชรยิ้ม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะ ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร