การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2561 (17 กันยายน 2561)

เผยเเพร่เมื่อ 962 เข้าชม

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร