ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครั้งที่ 3/2562 (16 กันยายน 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 473 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร