ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/2562 (22 สิงหาคม 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 359 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร