การประชุมฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบบริหารจัดการโครงการ (12 กรกฎาคม 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 631 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1113 – 1114) อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร