คู่มือการประเมิน ITA ปี 2562

เผยเเพร่เมื่อ 1205 เข้าชม
  • ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและ
    ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
  • คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด