ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 และฉบับแก้ไข

เผยเเพร่เมื่อ 718 เข้าชม
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553  ดาวน์โหลด
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลด