รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(ก.บ.ม.)และประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)

เผยเเพร่เมื่อ 119 เข้าชม

= ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561=
1) รายงานการประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ. ครั้งที่ 1/2561
2) รายงานการประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ. ครั้งที่ 2/2561
3) รายงานการประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ. ครั้งที่ 3/2561
4) รายงานการประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ. ครั้งที่ 4/2561
5) รายงานการประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ. ครั้งที่ 5/2561
6) รายงานการประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ. ครั้งที่ 6/2561
7) รายงานการประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ. ครั้งที่ 7/2561
8) รายงานการประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ. ครั้งที่ 8/2561
9) รายงานการประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ. ครั้งที่ 9/2561
10)
รายงานการประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ. ครั้งที่ 10/2561
11) รายงานการประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ. ครั้งที่ 11/2561

=ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562=
1) รายงานการประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ. ครั้งที่ 1/2562
2) รายงานการประชุม ก.บ.ม. และ ก.บ. ครั้งที่ 2/2562