นโยบายส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ นำระบบดิจิทัลมาสนุบสนุนการทำงาน

เผยเเพร่เมื่อ 333 เข้าชม

นโยบายส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ นำระบบดิจิทัลมาสนุบสนุนการทำงาน

Full Screen