รายงานผลการดำเนินการงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 453 เข้าชม

แบบรายงานเพื่อประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

*** ยุทธศาสตร์ที่ 1  คณะทุกคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา

*** ยุทธศาสตร์ที่ 2  คณะครุศาสตร์

*** ยุทธศาสตร์ที่ 3 คณะครุศาสตร์

*** ยุทธศาสตร์ที่ 4 ทุกหน่วยงาน