การจัดทำข้อมูลแผนการอบรมฝีมือ

เผยเเพร่เมื่อ 384 เข้าชม

บันทึก ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนการฝึกอบรมฝีมือ ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 1 ร่างแผนกำลังคนจังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2 ฟอร์ม+ตัวอย่าง มรสน ดาวน์โหลด