สรุปการโอนจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พลางก่อน

เผยเเพร่เมื่อ 405 เข้าชม

สรุปการโอนจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พลางก่อน ดาวน์โหลด GFMIS 2562 พลางก่อน

สรุปการโอนจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พลางก่อน  ดาวน์โหลด (ปรับปรุง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562)