ภาพกิจกรรม 2564

  • ภาพกิจกรรม 2564 »
  • ประชุมติดตามการดำเนินการจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)