สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

เผยเเพร่เมื่อ 400 เข้าชม

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
แบบรายงานการดำเนินงาน