ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.)

เผยเเพร่เมื่อ 422 เข้าชม

ผอ.เกษม บุตรดี

ผศ.ดร.สมบูรณ์  ชาวชายโขง