ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2562 (25 เมษายน 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 523 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร