การประชุม เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (18 ธันวาคม 2561)

เผยเเพร่เมื่อ 695 เข้าชม

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร