การประชุมติดตาม ตรวจเยี่ยมและการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (31 ตุลาคม 2561)

เผยเเพร่เมื่อ 1060 เข้าชม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ผู้บริหารสำนักงบประมาณและคณะเข้าติดตาม ตรวจเยี่ยมและการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร