เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 ณ วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ จังหวัดสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 424 เข้าชม

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เชื่อมโยงทิศทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2 ณ วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ จังหวัดสกลนคร