ประชุมหารือการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25 มิถุนายน 2561)

เผยเเพร่เมื่อ 700 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร