ประชุมรับฟังการจัดทำโครงสร้างหน่วยงานกรอบอัตรากำลังสายสนันสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (15 ธันวาคม 2560)

เผยเเพร่เมื่อ 1026 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร