ขอแจ้งรหัสงบประมาณและสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เผยเเพร่เมื่อ 304 เข้าชม

ขอแจ้งรหัสงบประมาณและสรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559