ประชุมคณะกรรมการ KM สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564

เผยเเพร่เมื่อ 86 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ชั้น 2

  1. เล่มเอกสารประกอบการประชุม ดาวน์โหลด
  2. ลไลด์แนวทางในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 PDF ดาวน์โหลด 
  3. รายงานการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียวของงานอาคารสถานที่ ฯ ดาวน์โหลด 
    ภาพกิจกรรม Moning Talk  ภาพกิจกรรมประชุม