เอกสารประกอบการประชุมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T วันที่ 14 มกราคม 2564

เผยเเพร่เมื่อ 413 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T วันที่ 14 มกราคม 2564

  1. แบบประเมินตำบล  ดาวน์โหลด
  2. Slide ประกอบการประชุมของ อว. ( 3 ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลด
  3. Slide ประกอบการประชุมของ อว. ( 6 มกราคม 2564) ดาวน์โหลด   
  4. Slide ประชุมหารือของ อว. ( 6 มกราคม 2564) ดาวน์โหลด
  5. ร่างคู่มือปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด

* วีดีโอประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน *