เอกสารประกอบการประชุมโครงการ อว สร้างงาน เฟส 2

เผยเเพร่เมื่อ 331 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมโครงการ อว สร้างงาน เฟส 2

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2  อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   


————-ประกาศรับสมัคร พร้อมคุณสมบัติ ดาวน์โหลด————- 

เอกสารหมายเลข 1   สรุปข้อมูลจำนวนผู้สมัครโครงการ อว สร้างงาน เฟส 2 ณ 24 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด

                                 – ข้อมูลผู้สมัคร ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2   แผนผังโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
                                 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ระยะที่ 2 ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 3    ร่าง คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 598 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
                                  จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ระยะที่ 2 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 4   แบบสรุปคะแนนผู้สมัครงาน ดาวน์โหลด  หน่วยงานที่รับสมัครต้องส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ก่อน 10.30 น.

เอกสารหมายเลข 5    วีธีการเข้าตรวจสอบสิทธิ์ผู้สมัครงาน ดาวน์โหลด