ประชุมอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (9 สิงหาคม 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 309 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร